TLS-BocaSystems since 1995

Rejestracja Gwarancji

Zarejestruj swój produkt do celów gwarancyjnych

Wprowadź numer seryjny drukarki oraz szczegóły witryny, na której zainstalowana jest drukarka, w celu dokończenia rejestracji

Nazwa firmy

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

Numer telefonu *

Firmowy - adres mailowy

Imię

Adres mailowy *

Oprogramowanie biletowe

Dostawca systemu

Drukarka firmowa została zakupiona w

Numer(y) seryjny *

Jeśli chcesz, aby TLS - Boca Systems kontaktował się z Tobą z informacją o innych produktach i usługach, zaznacz to pole

Naciskając WYŚLIJ, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby rejestracji mojej drukarki Boca jak i do kontaktu przez firmę TLS – Boca Systems w celu przedstawienia dodatkowych informacji.