TLS-BocaSystems since 1995

TeamViewer

Zostaw to profesjonalistom

W razie potrzeby, moźna pobrać bezpłatną pomoc techniczną TeamViewer w celu zapewnienia nam zdalnego dostępu do systemu lokalnego, do którego jest podłączona Twoja drukarka BOCA.

TeamViewer jest popularnym oprogramowaniem słuźącym do zdalnego dostępu i obsługi technicznej przy uźyciu internetu. Oprogramowanie TeamViewer moźe łączyć się z dowolnym komputerem lub serwerem, dzięki czemu moźemy zdalnie sterować komputerem naszego partnera tak, jakbyśmy siedzieli tuź obok niego. Jednak nadal będziemy potrzebować Twojej pomocy, tak abyś w razie takiej potrzeby wykonywał niektóre nasze polecenia ręcznie na swoim komputerze.

Pobierz Szybkie wsparcie TeamViewer

TeamViewer uźywa  RSA private/public key exchange (2048-bit) oraz AES (256-bit) szyfrowanie sesji.