TLS-BocaSystems since 1995

Prośba o wsparcie serwisowe

Uzyskaj pomoc natychmiast

Imię *

Nazwa firmy

Kraj

Numer telefonu *

Adres mailowy *

System biletowy

Dostawca systemu *

Drukarka firmowa została zakupiona w

Numer seryjny *

Model

Oprogramowanie

DPI

Interface

Szerokość #1

Szerokość #2 (jeśli dotyczy)

Opis zaobserwowanego problemu *

Czy ta drukarka kiedykolwiek działała prawidłowo?

Czy komputer został ostatnio zaktualizowany?

Czy system biletowy został niedawno uaktualniony?

Czy w ostatnim czasie zostały użyte nowe bilety?

Czy problem występuje sporadycznie?

Jeśli masz inne drukarki BOCA, czy one działają poprawnie?

Jaki jest numer seryjny działającej(ych) drukarki(ek)?

Jeśli chcesz, aby TLS - Boca Systems kontaktował się z Tobą z informacją o innych produktach i usługach, zaznacz to pole

Naciskając WYŚLIJ, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych tylko na potrzeby realizacji zlecenia serwisowego