TLS-BocaSystems since 1995

Naprawa

Flat Rate - Zryczałtowane koszty naprawy

W centrum serwisowym
Wszystkie naprawy będą rozliczane według zryczałtowanych cen (w zależności od modelu i wieku urządzenia). Stawki zryczałtowane dotyczą wszystkich części. Wszystkie brakujące części zostaną zafakturowane indywidualnie. Części uszkodzone przez niewłaściwe użytkowanie lub zaniedbanie, w tym uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub wadliwym biletem, nie są objęte ceną zryczałtowaną. Głowica drukująca jest wyłączona z ceny zryczałtowanej i zostanie zafakturowana, jako odrębna pozycja poza kosztami naprawy. Głowica drukująca jest objęta stawką ryczałtową wyłącznie dla klientów korzystających z biletów dostarczanych przez TLS - Boca Systems.

Uszkodzenie lub wymiana płyty głównej nie jest objęte zryczałtowaną stawką i będzie wyceniane oddzielnie. Drukarki FGL 22/42 i starsze muszą być sprawdzane oddzielnie, w przypadku, kiedy naprawa jest możliwa, będzie ona wyceniana indywidualnie. Pobrana zostanie opłata za diagnozę.

Na miejscu (u klienta)
Wspomniane wyżej usługi zostaną przeprowadzone na miejscu (u klienta). Obowiązuje dopłata w wysokości 10% do stawki godzinowej w stosunku do prac wykonanych w naszym punkcie serwisowym. Mogą obowiązywać dodatkowe koszty dojazdu (ceny na życzenie).