TLS-BocaSystems since 1995

Windows

Najbardziej popularnym systemem operacyjnym dla Twojej drukarki BOCA

Nie podłączaj drukarki do portu USB swojego komputera, bez odpowiedniego zalecenia.

Prosimy skontaktować się z dostawcą oprogramowania, w celu potwierdzenia, czy wymagane jest uźycie naszego sterownika do oprogramowania biletowego. Zalecamy, aby sterownik drukarki został zainstalowany przez administratora systemu lub personel wsparcia technicznego IT.

Sterowniki drukarek dla systemu Windows obsługują wszystkie najnowsze drukarki FGL. (UWAGA: Stare drukarki FGL mogą nie obsługiwać sterowników drukarki. Obsługa sterowników FGL została po raz pierwszy wprowadzona w 2000 roku na drukarkach FGL22 / 42). Sterownik umoźliwi komunikację z aplikacjami zaleźnymi od sterownika (Word, Excel, IE) i / lub uzyskać dostęp do drukarki przez sieć. Te sterowniki mają bardzo róźne tryby pracy. Naleźy pamiętać, źe jedyne informacje o statusie drukarki jakie są dostępne z tymi sterownikami, to czy drukarka jest/ czy nie jest gotowa do odbioru danych. Sterowniki nie zwrócą statusu urządzenie przez źaden interfejs. Pomimo, iź nie zalecamy instalowania sterowników drukarki, jeśli mają Państwo zamiar komunikować się dwukierunkowo, opracowaliśmy kilka sposobów komunikowania się dwukierunkowo przy korzystania ze sterowników.

Pobierz Sterownik
Pobierz plik sterownika poniźej. Kliknij dwukrotnie plik tls-boca-systems-driver-windows.zip, aby rozpakować plik. Tls-boca-systems-driver-windows.exe pojawi się na Twoim pulpicie. Uruchom ten instalator za pomocą polecenia „Run as Administrator” („Uruchom jako administrator”), aby zainstalować pakiety sterowników w systemie Windows. Zwróć uwagę, aby wybrać odpowiednią rozdzielczość druku (200, 300 lub 600 dpi).

zip  Windows Sterownik do drukarki

Sterowniki FGL (umieszczony w tls-boca-systems-driver-windows.exe)
Jest to preferowany sterownik dla drukarek BOCA. Ten sterownik jest uźywany tylko w drukarkach trybu FGL. (UWAGA: Stare drukarki FGL mogą nie obsługiwać sterowników FGL. Wsparcie dla sterowników FGL zostało po raz pierwszy wprowadzone w 2000 roku na drukarkach FGL22 / 42).

Sterowniki BOCA PCL (umieszczony w tls-boca-systems-driver-windows.exe)
Jest to starszy sterownik dla drukarek BOCA. Ten sterownik jest uźywany tylko w drukarkach trybu PCL. Z wyjątkiem czcionek ograniczonych i kodów kreskowych, te sterowniki instalują i działają podobnie do sterowników FGL. (UWAGA: Przed wydaniem sterowników BOCA PCL wielu klientów korzystało z sterowników HP LaserJet IIP. Jednakźe sterowniki HP mają nieco inne definicje marginesów i brakuje wielu funkcji obsługiwanych przez sterowniki BOCA - zdefiniowane przez uźytkownika rozmiary stron, zdefiniowane przez uźytkownika Rozmiary stron itp.)