TLS-BocaSystems since 1995

Projekty Unijne

Inwestujemy w Waszą przyszłość

"Dotacje na Innowacje" 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 Tytuł Projektu:
"Platforma B2B automatyzująca planowanie, koordynację i realizację procesów biznesowych realizowanych we współpracy z partnerami"

Celem stawianym przez nas w czasie realizacji projektu wdrożenia platformy systemu B2B (Projektu B2B), będzie wdrożenie zmian organizacyjnych, modyfikacji i opracowania oraz wdrożenia właściwych procesów biznesowych oraz powstanie systemu informatycznego, umożliwiającego nam stworzenie pomiędzy nami a naszymi partnerami biznesowymi: Partnerami/Dostawcami, partnerami/Systemowymi, Partnerami/Odbiorcami relacji umożliwiającej: 

  • Zautomatyzowanie komunikacji handlowej, w tym automatyczną wymianę informacji pomiędzy naszymi systemami informatycznymi w zakresie prowadzonej współpracy - zarówno w ramach systemów biznesowych jak i wspólnych procesów biznesowych.
  • Koordynację działań biznesowych pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami, w zakresie niezbędnym do zautomatyzowania współpracy oraz dostarczania informacji wykorzystywanych w realizacji procesów biznesowych (aktualnie koordynacja opiera się o bezpośrednie kontakty pracowników).
  • Zautomatyzowanie realizacji procesów biznesowych w naszym przedsiębiorstwie, które stanowią obecnie część procesów biznesowych naszych partnerów (wirtualnych procesów biznesowych (np. produkcja zlecona przez Partnera/Systemowego). Zarówno automatyzacja, jak i opracowanie komunikacji w realizacji poszczególnych czynności procesów biznesowych będzie stanowiło niezbędne ogniwo wspólnych procesów biznesowych.
  • Stworzenie wirtualnego przedsiębiorstwa, w ramach którego, w naszej części wirtualnych procesów biznesowych platforma systemu B2B będzie dostarczała w postaci elektronicznej, postaci e-usług, usług sieciowych, oraz dostarczane jako SaaS (np. usługi zapewniającej współpracę projektową z Partnerami/Odbiorcami i Partnerami/produkującymi).

Projekt zlokalizowany będzie w siedzibie firmy - ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa

Pytania dotyczące realizowanego Projektu prosimy kierować na adres: cezary@tls-bocasystems.com 

Przydatne linki:
www.poig.gov.pl            
www.mrr.gov.pl            
www.mac.gov.pl             
www.parp.gov.pl