TLS-BocaSystems since 1995

Klauzula

Po prostu

Otrzymany przez Ciebie e-mail (łącznie z załącznikami) jest poufny i przeznaczone wyłącznie do uźytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana.Jeśli otrzymałeś go przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie nadawcy poprzez odesłanie maila i usunięcie go z systemu. Wszelkie nieuprawnione uźycie lub rozpowszechnianie tej wiadomości w całości lub w części jest surowo zabronione. Naleźy pamiętać, źe e-maile są podatne na zmiany. Ticket & Labeling Solutions Beheer BV z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, która jest zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem 27153942, włączając jej spółki powiązane, nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niekompletne przekazywanie informacji zawartych w tej komunikacji, ani za jakiekolwiek opóźnienia w otrzymaniu lub uszkodzeniu systemu. Ticket & Labeling Solutions Beheer BV. (lub jej spółki powiązane) nie gwarantuje, źe integralność tego komunikatu została zachowana, jak równieź, źe ten komunikat nie zawiera wirusów, przechwyceń ani interferencji.